Uyarılar
Kurumsal mail adresi zorunludur.
Üyelik Bilgileri
E-Posta Adresiniz
*
 
Adınız
*
Soyadınız
*
Parola
*
Parola Tekrar
*
 
Bizi Nereden Duydunuz
İlgilendiğiniz Grup
*


Kişisel Bilgiler
Doğum Tarihi
*
Cinsiyetiniz
*
Adres
Posta Kodu
Şehir
*
Telefon
Eğitim Durumu
*
Kişisel Web Adres
Takip Ettiğiniz Siteler
Gsm Operatörünüz
Çalışma Bilgileri
Çalıştığınız Firma
*
Firmadaki Pozisyonunuz
*
Firma Çalışan Sayısı
Firma Sektörü
Firma Sınıfı
Sunucu Alt Yapınız
*
Sanallaştırma Alt Yapınız
*
Firma Web Adres
Firma Telefon
Üyelik Sözleşmesi
*

ÇözümPARK web sitesini ( www.cozumpark.com )  ve mail listesini  ( maillist.cozumpark.com.tr ) ziyaret ederek ve/ya ÇözümPARK üyesi olarak, ÇözümPARK web sitesinin ve mail grubunun kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve ÇözümPARK web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

ÇözümPARK kullanım koşulları http://www.cozumpark.com.tr/TermsOfService.aspx adresinde yer almaktadır. Kullanım koşullarına bağlantı sağlayan metin, http://www.cozumpark.com/user/CreateUser.aspx? de yer almaktadır. Cozumpark Yönetimi , bu sayfada ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÇözümPARK kullanıcıları ve üyeleri, http://www.cozumpark.tr  adresine  her yeni girişlerinde, veya mail grubundan her yeni mail geldiğinde güncellenmiş maddelerini kabul etmiş sayılmaktadırlar. Bu nedenle lütfen “ ÇözümPARK Kullanım Koşulları ” sayfasını düzenli olarak takip ediniz.

ÇözümPARK kullanıcıları ve üyeleri, güncellenen sözleşme maddelerini uygun bulmamaları durumunda, diledikleri zaman ÇözümPARK üyeliğini bitirebilirler ve/veya ÇözümPARK web sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler. ÇözümPARK kullanıcıları ve üyeleri, bu konuda ÇözümPARK Yönetimi ’nden herhangi bir hak talep edemezler.

ÇözümPARK Kullanım Koşulları ’nı ihlâl etmeniz durumunda ÇözümPARK Yönetimi, ÇözümPARK yazarlığınıza, üyeliğinize son verebilir;  kişisel sayfanızı kapatabilir; yazılarınızı yayından kaldırabilir ve/veya aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna gidebilir.

1. ÇözümPARK web ve mail hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca ÇözümPARK altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz.

2. ÇözümPARK kullanıcıları ve üyeleri, ÇözümPARK mail grubunun çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde ÇözümPARK Yönetimi’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir.

3. ÇözümPARK kullanıcıları ve üyeleri, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla ÇözümPARK mail grubunu kullanamaz. Gönderdiğiniz maildeki içeriğin  üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. ÇözümPARK kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde ÇözümPARK Yönetimi’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir.

4.  ÇözümPARK kullanıcıları ve üyelerinin, ÇözümPARK mail grubunu  yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin ÇözümPARK Yönetimi’ne bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. ÇözümPARK Yönetimi’nin ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.

5. ÇözümPARK kullanıcıları ve üyelerinin, ÇözümPARK mail grubunu başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.

6. ÇözümPARK Yönetimi, ÇözümPARK mail grubunun kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. ÇözümPARK Yönetimi, ÇözümPARK kullanıcılarının ve üyelerinin, ÇözümPARK mail grubundan yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. ÇözümPARK Yönetimi, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dâhil olmak üzere, ÇözümPARK mail grubunun kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

7. ÇözümPARK üyeleri, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde ÇözümPARK Yönetimi’nin söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. ÇözümPARK üyelerinin ÇözümPARK üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

8. Bunun haricinde, ÇözümPARK Yönetimi, dilediği üyeye veya üyelerine sağladığı hizmeti geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. ÇözümPARK Yönetimi, kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin maillerini yasaklayabilir veya silebilir. 

9. ÇözümPARK kullanıcıları ve üyeleri, ÇözümPARK mail grubuna gönderdikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin ÇözümPARK Yönetimi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından ÇözümPARK Yönetimi’ne karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10. ÇözümPARK Yönetimi’nin her zaman, tek taraflı olarak ÇözümPARK mail grubunu  sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

11. ÇözümPARK Yönetimi, kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak ÇözümPARK Yönetimi’nden herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

12. ÇözümPARK Yönetimi, kayıtlarını eksik giren üyelerin ve/veya yazarın ÇözümPARK web sitesinin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesapları hiçbir açıklama yapmaksınızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Ayrıca ÇözümPARK Yönetimi, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksınızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

13. ÇözümPARK kullanıcıları ve üyeleri, ÇözümPARK mail grubunda değer yaratacak bir içerik üretmeksizin, sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı girişiminde bulunamaz. ÇözümPARK Yönetimi, kendi kişisel takdirine göre, ÇözümPARK mail grubunun bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

14. ÇözümPARK Yönetimi, ÇözümPARK üyelerinin ve/veya yazarlarının yazılarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir. ÇözümPARK Yönetimi, dilediği üye veya üye grupları için reklam uygulaması yapabilir veya yapmayabilir.

15. ÇözümPARK Yönetimi, ÇözümPARK kullanıcıları ve üyelerinin sağladıkları içerikleri, CozumPARK bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarılabilir veya çıkarılmayabilir.

16. ÇözümPARK yazarı, kişisel ÇözümPARK sayfasını kapatırsa, o güne kadar ürettiği yazılar ve makaleler ÇözümPARK Yönetimi tarafından kullanım hakkı saklı kalacaktır.

17. ÇözümPARK üyeleri, yazmış olduğu yazılar ile ilgili olarak herhangi bir bedel talep etmeksizin, yazılarının Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanunun 21, 22, 23., 24., 25. maddelerinde düzenlenen mali haklarının ÇözümPARK Yönetimi ne herhangi bir süre ve yayın kısıtlaması olmaksızın devrettiğini, söz konusu yazılarının önceden izin almaya gerek olmaksızın ÇözümPARK Yönetimi’nin karar verdiği basın ve yayın organlarında yayınmasına muvafakat ettiğini, bu hususun muvafakatname/yetki belgesi niteliğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda ÇözümPARK Yönetimi, ÇözümPARK sitesinde yayınlanan her çeşit yazıyı, özgün eseri, yayınlarında, yayınlayacağı kitap, dergi, gazete ve benzeri süreli ve süresiz yazılı basın araçlarında kullanma hakkına sahiptir. Yazarlığın veya üyeliğin iptali / silinmesi halinde ise yine bu içeriğin kullanım hakkı ÇözümPARK portalına aittir.

22. ÇözümPARK Yönetimi, ÇözümPARK kullanıcıları ve üyelerinin, ÇözümPARK web sitesini ve altyapısını veya mail listesini yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda ÇözümPARK Yönetimi, ÇözümPARK Kullanım Koşulları’nda öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

23. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden ÇözümPARK kullanıcıları, üyeleri ve yazarları bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde ÇözümPARK Yönetimi’nin kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

24. ÇözümPARK kullanıcıları ve üyeleri, ÇözümPARK web sitesini ve mail grubunu kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.